Mar 4, 2021

พนักงานขายอะไหล่ (Sale Executive)

pin locationLocation
pin location

Min Buri, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง (ค่าน้ำมัน+ค่าสึกหรอ+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่่น+ incentive)
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด ทำธุรกิจจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ทั้งปลีกและส่ง และทั้งในและต่างประเทศ บริษัทเปิดดำเนินการมากว่า 34 ปี และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยดีมาตลอด ทางบริษัทมีแนวทางในการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมและเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ทางบริษัทจึงต้องการค้นหาผู้ร่วมงานที่สนใจและเข้าใจในธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะด้านชิ้นส่วนยานยนต์ในทุกตำแหน่ง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
Benefits
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดฟอร์มพนักงาน ค่าครองชีพ โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี เบี้ยขยัน (รายเดือน) เบี้ยวิริยะ (ทุก 6 เดือน) กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินสมทบกรณีแต่งงาน เงินช่วยเหลืองานศพกรณีพนักงานเสียชีวิต
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด
87/18-21 ถ.สุวินทวงศ์
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
LINE ID: hr_vsk
See Map