IMD CO., LTD
รับสมัครด่วน
Oct 28, 2020

Software Specailist / Implementer

pin locationLocation
pin location

Khlong San, Bangkok

salary iconSalary
salary icon15,000 - 25,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon5
IMD เป็นผู้ที่วางระบบ Business Intelligent (BI) ออกแบบรายงานเชิงวิเคราะห์ทั้งหมดขององค์กรในแต่ละธุรกิจ เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร ให้กับบริษัทฯ ชั้นนำ และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานราชการในประเทศไทย หากท่านเป็นผู้ที่ชอบงานด้าน IT และรักการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สนใจร่วมงานกับเราได้ที่บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด โดย ส่งรายละเอียดสมัครงานที่ฝ่ายบุคคล ทาง Email
Benefits
•โบนัสประจำปี •ปรับเงินเดือนประจำปี •ท่องเที่ยวประจำปี •ค่าล่วงเวลา •ค่าเบี้ยเลี้ยง •เสื้อแบบฟอร์มพนักงาน •ค่าน้ำมัน/ ที่จอดรถ •การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ และทุนการศึกษา •เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ / อัคคีภัย/ สมรส/ คลอดบุตร
Contacts
คุณศศิวิภา อยู่ศรีเจริญ
IMD CO., LTD
218 อาคารชินธวัชชัย ชั้น 5 ถนนลาดหญ้า
Khlong San Khlong San Bangkok 10600