Aug 14, 2020

Field Service Engineer / วิศวกรภาคสนาม

pin locationLocation
pin location

Bang Lamung, Chon Buri

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
ให้บริการครบวงจรด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่ออกแบบ ประกอบตู้ Main Distribution Board (MDB) ติดตั้งตู้ MDB/Power Cable/Cable Ladder/หม้อแปลงไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตรวจเช็คระบบกราวด์และล่อฟ้า และการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้้าโรงงาน
Benefits
 • ประกันสังคม
 • bonus จ่ายทุกไตรมาส ตามผลประกอปการ
 • เบี้ยขยัน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันชีวิตระยะยาวแบบสะสมทรัพย์
 • ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
 • รับทองทุกๆ 3 ปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินพิเศษมอบให้บิดามารดาเนื่องในวันพ่อวันแม่
 • สันทนาการนอกสถานที่ทุกไตรมาส
 • Contacts
  คุณบัณฑิต,
  Best Engineering and Solutions Co., Ltd.
  39/99 หมู่ 4
  Bang Lamung Bang Lamung Chon Buri 20150
  Directions
  รถ bus/รถสองแถวประจำทาง หรือรถตู้