บริษัท อีเอ็มเอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
Aug 4, 2020

IT Support

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary icon16,000-25,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
number of positions iconVacancies
number of positions icon10
บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด ( Executive Marketing Services Co.,Ltd : EMS) เป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการทางการตลาด (Outsourcing and Turnkey Strategic Marketing Services) มุ่งเน้นเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าในการให้บริการกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบ Below The Line Marketing และการสรรหาบุคลากร บริหารจัดการบุคลากรเสมือนเป็นหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกค้า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรบุคคลในแนวทางเดียวกัน
Benefits
-ประกันสังคม -OT -เบี้ยขยัน -Commission -โบนัสประจำปี
Contacts
ฝ่ายสรรหา
บริษัท อีเอ็มเอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
723 อาคารศุภาคาร ชั้น 4 ห้องเลขที่ 4 ซี 10
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok 10600