รับสมัครด่วน
Jul 26, 2021

เจ้าหน้าที่บัญชี

pin locationLocation
pin location

Ban Khai, Rayong

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon4
บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างมากว่า 20ปี ด้านงานเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างครบวงจร อาทิเช่น งานก่อสร้างถนน งานอาคาร งานโยธา งานประปาส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ ตลอดจนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ และอื่น ๆ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรไว้รองรับความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
Benefits
1.ประกันสังคม 2.กองทุนเงินทดแทน 3.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4.ตรวจสุขภาพประจำปี 5.ของขวัญเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย 6.ของขวัญเยี่ยมกรณีคลอดบุตร 7.เงินช่วยเหลือพนักงานและ ครอบครัวกรณีเสียชีวิต 8.เครื่องแบบพนักงาน 9.เงินกู้ออมสิน 3 เท่าของเงินเดือน 10.ปรับค่าจ้างประจำปี 11.เงินโบนัส ประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปีของบริษัท) 12.ค่าสึกหรอ กรณีนำรถมาใช้ในงาน (บางตำแหน่งงาน) 13.ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่งงาน) 14.ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน) 15.ท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปี
Contacts
ฝ่ายสรรหาทรัพยากรมนุษย์
บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
64/4 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง
Bang But Ban Khai Rayong 21120
See Map