รับสมัครด่วน
Aug 7, 2020

Chinese Interpreter *Female only

pin locationLocation
pin location

Pluak Daeng, Rayong

salary iconSalary
salary iconCompany Structure
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 Position
MAXXIS INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) “MAXXIS” เป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ ที่จัดจำหน่ายทั่วโลก “MAXXIS” มีความสามารถและศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก โรงงานผลิตที่ประเทศไทยแห่งนี้เป็นเพียงหนึ่งสาขาจากอีกหลายๆแห่งในทุกภูมิภาคทั่วโลกที่มีมาตรฐานการผลิตตลอดจนมีเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยไม่เป็นรองผู้ผลิตยางรายใด โดย “MAXXIS" มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในด้านการวิจัยพัฒนาตลอดจนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทำให้ “MAXXIS” พร้อมที่จะผลิตยางเพื่อรองรับการใช้งานในทุกรูปแบบและเชื่อมั่นได้ในคุณภาพ แต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตหากยางเส้นใดเส้นหนึ่งไม่ได้มาตรฐานหรือมีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นแม้แต่เพียงรายละเอียดเล็กน้อยก็จะทำลายทิ้งทันที ปัจจุบันบริษัทฯ มีความต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
Benefits
•Housing Allowance •Meal Allowance •Diligent Allowance •Shift Allowance •Languages Allowance •Uniform&Safety shoes •Transport •Insurance Group •Provident Fund •Annual Physical Check Up •Bonus Working Conditions : Working day - 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Contacts
Recruitment Officer
MAXXIS INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.
300/1 Moo 1 Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong)
Ta Sit Pluak Daeng Rayong 21140
See Map
Other positions at this company