JobThai
Urgently Required
May 18, 2022

Graduated Engineering Trainee (GET) Program

pin locationLocation
pin location

Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri

salary iconSalary
salary iconNegotiable
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
ไฮเออร์ หนึ่งในแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชั้นนำระดับโลก เรา คือ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ตลอดจนเป็นผู้ผลิตสินค้าไอที เช่น โน๊ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2527 เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของไฮเออร์ มีวางจำหน่ายในประเทศหลัก ๆ ทั่วโลก รวมไปถึงทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จอร์แดน ปากีสถาน ในขณะเดียวกันไฮเออร์ยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอยู่ในทวีปหลักทั่วโลก คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลียด้วย ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนานี้ได้มีการรวบรวมทรัพยากรเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
Benefits
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (Monday to Friday Working) - เครื่องแบบพนักงาน (Uniform) - โบนัสประจำปี (Yearly Bonus) - เบี้ยขยัน (Diligence Allowance) - รถรับ-ส่งพนักงาน (Transportation Support) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน (Tuition Child Welfare) - ค่ารักษาพยาบาล (Medical Welfare) - กองทุนประกันสังคม (Social Security Fund) - ประกันชีวิต (Life Insurance) - การปรับค่าจ้างประจำปี (Annual Wage Yearly Adjust) - งานปีใหม่ประจำปี (New Year Party) - ตรวจสุขภาพประจำปี (Yearly Health Check)
Contacts
Human Resource Management Department
HAIER : บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
446 หมู่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-นครราชสีมา เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
Nong Ki Kabin Buri Prachin Buri 25110
Tel. : 037-204-156 ต่อ 544
LINE ID: pimmee4422
Directions
-ตามแผนที่กรณีรถยนตร์ส่วนตัว -รถตู้โดยสาร บางนา-กบินทร์บุรี -รถตู้โดยสาร รังสิต-กบินทร์บุรี -รถตู้โดยสาร อนุสาวรีย์ชัย-กบินทร์บุรี
Other positions at this company