Jul 29, 2020

HR OFFICER

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Yan Nawa, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทและตามประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ด้วยธุรกิจการจัดการขนส่ง ระหว่างประเทศที่เรียกว่า Forwarding ทั้งการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ ทางถนน หรือการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ตลอด 12 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการจนกระทั้งได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้าที่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้บุคคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมงานกับบริษัทฯ และเราจะเติบโตไปพร้อมๆกัน
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ประกันภัยกลุ่ม 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.โบนัส 5.ท่องเที่ยวประจำปี 6.ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะตำแหน่ง ) 7.ค่าเลี้ยงรับรองลูกค้า ( เฉพาะตำแหน่ง ) 8.ทำงานวันเสาร์ครึ่งวัน ( เสาร์เว้นเสาร์ ) 9.และสวัสดิการอื่นๆ
ติดต่อ
คุณนิสาลักษณ์ รัชตะอำนวย
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
79/349-350 ชั้น 1,2 ถ.สาธุประดิษฐ์
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 02-213-2999, 083-989-1883
แฟกซ์ : 02-213-2699
เว็บไซต์ : www.sonicsupport.asia , www.sonic.co.th
วิธีการเดินทาง
บริษัทฯ ตั้งอยู่ข้างๆเซ็นทรัลพระราม 3