Apr 8, 2021

นักการตลาดเกษตร(Agro-Marketing Officer)

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary icon12,000-20,000 / *มีเบี้ยเลี้ยงและรถยนต์ให้ใช้งาน
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายตำแหน่ง
ดำเนินธุรกิจด้านอารักขาพืชมานานกว่า15ปีผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในความมีคุณภาพจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกหรือลูกค้าขององค์กรภาครัฐ เอกชนและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
Benefits
ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ,อาหารกลางวัน, Commissionตามความสามรถของบุคคล, Bonusตามผลประกอบการของบริษัท
Contacts
คุณพิภัทร์ นิยมพฤกษ์/ฝ่ายบุคคล
บริษัท เอเอ เซาธ์อีสท์ จำกัด
109/117ถนนสวนสยาม-รามอินทรา
Khan Na Yao Khan Na Yao Bangkok 10230
Directions
รถเมล์สาย27,60,71,115,136 ปอ.168,501
See Map