บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
Sep 23, 2020

Programmer

pin locationLocation
pin location

Don Mueang, Bangkok

salary iconSalary
salary icon25,000 ขึ้นไป
number of positions iconVacancies
number of positions icon5
บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด เป็นบริษัท Software House เกิดจากการรวมตัวของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงาน การวิเคราะห์โครงสร้างระบบการจัดการข้อมูล รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาทั้งในภาครัฐและเอกชน นับ 100 ราย มากกว่า 10 ปี
Benefits
- ค่าเดินทาง - ประกันสังคม - ประกันชีวิตกลุ่ม
Contacts
คุณ ศิรประภา เพชรทิม (ฝ่ายบุคคล)
บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
Sanam Bin Don Mueang Bangkok 10210
See Map