รับสมัครด่วน
Sep 18, 2020

เจ้าหน้าที่การเงิน

pin locationLocation
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งอาคารชุดพักอาศัย และคอนโดมิเนียมแนวใหม่ ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ยกระดับการอยู่อาศัยแบบชีวิตคนเมืองตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา กับ 25 โครงการคุณภาพ รวมมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท เราภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์และพัฒนาที่อยู่อาศัยดังวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เราได้ยึดมั่นมาโดยตลอด ด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพการก่อสร้าง คุณภาพงานบริการ ทั้งก่อน และหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด เรารังสรรค์ ที่อยู่อาศัย เพื่อความสะดวกสบายทั้งการเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สูงสุดของผู้อยู่อาศัย ภายในโครงการ เราเลือกสรรค์ ประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุดของ ผู้อยู่อาศัยรวมถึงวัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน เราสร้างสรรค์ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการอยู่อาศัย ร่วมกันภายในโครงการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
Benefits
• โบนัสประจำปี • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต • เงินช่วยเหลือ ครอบครัวเสียชีวิต สมรส บวช • ชุดฟอร์ม • การฝึกอบรม • ทุนการศึกษา • สวัสดิการเงินกู้พนักงาน • ตรวจสุขภาพประจำปี • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี • ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ • และสวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่งงาน
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Grand Unity Development Co., Ltd.
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ถนนเพลินจิต
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
See Map