Aug 7, 2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

pin locationLocation
pin location

Yan Nawa, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
บริษัท ยูบาว(ประเทศไทย)จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดย บริษัท ยูบิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรุ่นบุกเบิกของคนไทย มี่ความเชี่ยวชาญในการผลิตเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงที่ใช้ในงานก่อสร้างมากกว่า 20 ปี โดยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานสากล เพื่อผลิตปูนสำเร็จรูป คอนกรีตถุง ปูนพิเศษเฉพาะงานและเคมีภัณฑ์ต่างๆภายใต้แบรนด์ "ตราผึ้ง"
Benefits
1.โบนัสประจำปี 2.ลาพักร้อน 3.ประกันสังคม 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5.ท่องเที่ยวประจำปี 6.อื่นๆ
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย)จำกัด
2092/9 ถ.จันทน์ (สาธุประดิษฐ์ 15)
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Directions
1.รถเมล์สาย 62(ถ.สาธุประดิษฐ์),77(ถ.นราธิวาส) 2.รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรีและต่อรถไฟฟ้า BRT ลงสถานี ถ.จันทน์