รับสมัครด่วน
May 10, 2021

โลจิสติกส์ (ประจำที่บางปะกง)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Ban Pho, Chachoengsao

salary iconเงินเดือน
salary icon11,500-12,000+Insentive150 บาท/วัน
number of positions iconอัตรา
number of positions icon3 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท บริษัทย่อยคือ 1.บริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินค้า จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้า เพื่อให้บริการรับฝากสินค้าและให้ลูกค้าทั่วไปเช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อเก็บสินค้าและมีท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ISPS CODE (International Ship & Port Facility Security Code) 2.บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Computer Back up media) ด้วยระบบ Barcode เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการค้นหาและป้องกันความผิดพลาดภายในระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร สื่ออิเลคทรอนิคส์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีแบบแผน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015 รวมถึงบริการการสแกนเอกสารเป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ พร้อมทั้ง จัดทำดัชนีสืบค้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • บัตรน้ำมัน บางตำแหน่ง
 • ค่าทางด่วน ค่าเดินทาง บางตำแหน่ง
 • ค่าโทรศัพท์ บางตำแหน่ง
 • ค่ากะ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ (IPD , OPD)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าทำฟัน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • ของขวัญเกษียณอายุ
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • อบรม-สัมมนา สังสรรค์ประจำปี
 • *สวัสดิการได้เฉพาะบางตำแหน่ง
  ติดต่อ
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ และ บางปะกง)
  บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
  185 ถนนราษฎร์บูรณะ
  Rat Burana Rat Burana Bangkok 10140
  โทรศัพท์ : 02-871-3191-5 ต่อ 226 หรือ 225 , 099-607-7183
  แฟกซ์ : 02-427-0964
  วิธีการเดินทาง
  จุดสังเกต ตรงข้ามบริษัทเป็นซอยวัดบางปะกอก (ซ.ราษฎร์บูรณะ 14) สายรถเมล์ที่ผ่านบริษัท สาย 6 , 17 , 88 ลงป้ายวัดบางปะกอก หากเดินทางมาจากเส้นสุขสวัสดิ์ ให้นั่งสาย 140, 141 , 142, 75, 21, 20, 82, 37, 558 ลงป้ายวัดบางปะกอก(ซ.สุขสวัสดิ์ 19) และนั่งวินมอร์ไซส์ทะลุซอย
  ใช้งานแผนที่