บริษัท ซัมเทค (ประเทศไทย) จำกัด
Oct 21, 2020

BOI _ HR Staff

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Pinthong Industrial Estate (Project 3) Chon Buri

salary iconเงินเดือน
salary iconnegotiable
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท ซัมเทค (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ [Hot Forging] ประเภท Wheel Hub ด้วยเทคโนโลยี่ชั้นนำ เป็นผู้นำด้านการผลิตเป็นอันดับหนึ่ง มุ่งมั่นในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เอาใจใส่คุณภาพผลิตภัณฑ์ กับคุณภาพคนทำงาน และมุ่งมั่นจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตรกับคนทำงานและชุมชนแวดล้อม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่โอซาก้า (ญี่ปุ่น) บริษัทมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 เริ่มการผลิตตั้งแต่ปี 2556 ขณะนี้ บริษัทมีคำแหน่งงานน่าสนใจ เพื่อรองรับการผลิต และการบริหารงาน ขอเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตรงกับลักษณะงาน และสนใจสมัครงาน ในตำแหน่งดังกล่าว
สวัสดิการ
บริษัทมีนโยบายการบริหารเงินเดือนและผลตอบแทน แก่พนักงานให้เหมาะแก่พนักงานตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้พนักงานของสามารถดำรงชีพได้อย่างเพียงพอและสะดวกสบาย 1.เงินเดือนค่าจ้าง เงินค่าตำแหน่ง 2.ค่าครองชีพ 3.ค่าภาษา หรือค่าทักษะ 4.ค่าเช่าบ้าน 5.ค่าอาหารและค่าอาหารโอที 6.เบี้ยขยัน เบี้ยขยันพิเศษทุก 6 - 9- 12 เดือน 7.เงินช่วยเหลืออื่นๆ อายุงาน ค่าความยากลำบากหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น 8.เงินรางวัลประจำปี/โบนัส ขึ้นกับความสามารถในการจ่ายหรือผลประกอบการของบริษัท 9.ลาอื่น เช่น ช่วยภริยาที่คลอดบุตร ลาแต่งงาน ลาร่วมงานฌนกิจ ลาอุปสมทบท เป็นต้น 10.ประกันชีวิตและสุขภาพ 11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12.กิจกรรมพนักงานและสันทนาการ เช่น นำเที่ยวและทัศนศึกษา วันปีใหม่ วันสงกรานต์ 13.สายการผลิต ควบคุมคุณภาพ และแม่พิมพ์ มีการอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคนิค ณ ญี่ปุ่น 14.การอบรมและพัฒนาทักษะการจัดการและทักษะเฉพาะในสายงาน 15.ความก้าวหน้าในอาชีพ และการจ้างงานระยะยาว 16.สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น รถรับส่ง โรงอาหาร ชุดทำงานมีบริการซักรีดให้ฟรี เป็นต้น
ติดต่อ
คุณสิชชา งามศิริ
บริษัท ซัมเทค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 219/2 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3
Bo Win Si Racha Chon Buri 20230
โทรศัพท์ : 038-110-512-4
แฟกซ์ : 038-110-516