JobThai
SGS (Thailand) Co., Ltd.
Mar 21, 2023

HSE Auditor(ผู้ตรวจสอบสายงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) - ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

pin locationLocation
pin location

Yan Nawa, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconจำนวนมาก
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกทางด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ และมีชื่อเสียงในการทำงานด้วยความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพ คุณธรรม ซึ่งกลุ่มบริษัทเอสจีเอสได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 60 ปี SGS (Thailand) Limited was establish in 1951. With a reputation for expertise, quality and integrity the SGS Group as the world’s leading inspection, testing and certification company has sustained a presence in Thailand for over sixty years.
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าทันตกรรม - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันลาพักร้อน 12-18 วันต่อปี - วันลากิจ และวันลากรณีต่างๆ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ - ฝึกอบรม - กิจกรรมสันทนาการ - สิทธิ์เข้าใช้สนามแบดมินตัน สนามฟุตบอล - รางวัลอายุการทำงานนาน - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
Contacts
ติดต่อบริษัท
SGS (Thailand) Co., Ltd.
100 อาคารเจเพลส II ถนนนางลิ้นจี่
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Directions
• MRT: get off at Lumpini station (exit 2A); take a small red car bus no. 1240 parking near LH Bank. • BTS :get off at Saladaeng station; take a small red car bus no. 1240 parking opposite U Chu Liang Building • Bus :take a bus no. 67, 89 • Express way : Exit Rama 3 and Nanglinchee, then turn right to Nanglinchee Rd.,
Other positions at this company