บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Jan 27, 2020
เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อการเรียนรู้(e-Learning)
pin locationLocation
pin location
Din Daeng, Bangkok
salary iconSalary
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
  • “ซีพีเอฟ” เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บก และสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์ุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุก และปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร กำลังต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก มองหาโอกาส และความท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพร้อมกับเราเพื่อมุ่งสู่การเป็น "ครัวของโลก"
Benefits
  • 1. ค่ารักษาพยาบาลส่วนบุคคล 100,000 บาท/ปี
  • 2. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว 30,000 บาท/ปี
  • 3. โบนัสคงที่ 2 เดือน
  • 4. ประกันชีวิตพนักงาน
  • 5. เงินช่วยเหลือกรณีประจำหรือ ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
Contacts
สำนักสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรบุคคลกลาง (CPF)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก
Din Deang Din Daeng Bangkok
Tel. : 02-641-0400
Fax : 02-641-0100
Line ID: cpfjob
See Map