บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
รับสมัครด่วน
Sep 24, 2020

โฟร์แมนควบคุมการก่อสร้าง

pin locationLocation
pin location

Khlong Luang, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
1. บริษัท เบล็ส แอสเสท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรร 2. บริษัท เบล็ส บิลด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน และอาคารทุกชนิด 3. บริษัท เบล็ส แอสเสท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรร นโยบายและวิสัยทัศน์ บริหารงานโดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มานานกว่า 10 ปี บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุที่ใช้เป็นสำคัญ มีความมุ่งมั่นในการนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกระบวนการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
Benefits
สวัสดิการพนักงาน 1. กองทุนประกันสังคม 2. กองทุนเงินทดแทน 3. โบนัสประจำปี 4. การขึ้นเงินเดือนประจำปี 5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 6. เงินแสดงความยินดีกรณีพนักงานสมรส 7. เงินแสดงความยินดีกรณีพนักงานคลอดบุตร 8. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอุบัติภัย 9. เงินช่วยเหลือกรณีงานฌาปนกิจศพ ครอบครัวพนักงาน 10. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต 11. ประกันชีวิตและสุขภาพ
Contacts
คุณธัญญ์นรี เกียรติวีระสันติ
บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
609/154 ปากซอยนวมินทร์ 137 ถ.นวมินทร์
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10230
Directions
รถเมล์ 95,95 ก,96,150,71,60,36 ก,115,70, 8