Aug 10, 2020

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

pin locationLocation
pin location

Lat Krabang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
บริษัท เอส.ไอ.พี.สยามอินเตอร์แปซิฟิค เป็นผู้ผลิตอาหารและสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัขและแมว เราเป็นผู้นำการผลิตขนมขบเคี้ยว (Pet Snack) อันดับต้นของเมืองไทย ตลอด 50 ปี ที่ผ่านมา แห่งการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงด้วยวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและระบบการจัดการการผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO, HACCP,BRC และการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ทำให้สินค้าของเราได้รับรับความไว้วางใจจากสินค้าทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนนาดา, ญี่ปุ่น, เยอรมัน, เดนมาร์ค, อินเดีย, มาเลเซีย, เวียดนาม เป็นต้น มาเป็นทีมงานร่วมกับเรา เรามีสวัสดิการที่ดี มีการพัฒนาบุคลากรด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เราต้องการบุคลากรที่มีความรู้ตรงกับสายงานเพื่อร่วมงานกับเรามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเรา
Benefits
1. เบี้ยขยัน 2. ประกันอุบัติเหตุ AIA 3. โบนัส 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. รถรับส่ง 2 สาย หัวตะเข้ และ หนองจอก
Contacts
คุณธัญญ์นรี เลิศวิวัฒน์กุล
บริษัท เอส.ไอ.พี.สยามอินเตอร์แปซิฟิค จำกัด
147 ถ.ฉลองกรุง
Lamplathio Lat Krabang Bangkok 10520
Tel. : 02-360-5079-83 ต่อ114