Aug 6, 2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย / Legal Officer

pin locationLocation
pin location

Pak Kret, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
ด้วย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทคนไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาโดยตลอดกว่า 60 ปี และปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี และระบบการสื่อสารข้อมูลครบวงจร มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทสามารถ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศที่ส่งมาด้วย
Benefits
1. โบนัสประจำปี 2. รถรับส่งพนักงาน 3. งานเลี้ยงปีใหม่ 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. ประกันชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ (ประกันกลุ่ม) 6. ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน-นอก) 7. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 8. เงินกู้สำหรับพนักงาน 9. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม 10. เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม 11. ตรวจสุขภาพประจำปี 12. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน 13. ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทในราคาพิเศษ 14. สวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย
Contacts
คุณกัลยา, คุณศิญาพร,คุณพุฒิธร
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
99/7 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นG ถนนแจ้งวัฒนะ
Khlong Kluea Pak Kret Nonthaburi 11120
Directions
จากรังสิต : รถตู้สายปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ จากอนุสาวรีย์ : รถตู้สายปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ, รถประจำทาง 166 จากบางกะปิ : รถตู้สาย ปาดเกร็ด-ม.ราม 1 เส้นหพลโยธิน, สะพานใหม่ : รถประจำทาง 356
See Map