รับสมัครด่วน
Sep 23, 2020

HR Manager (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Yan Nawa, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 Position
บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด (www.royisal.com) เป็นบริษัทชั้นนำรายใหญ่ในประเทศไทย ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.2001 โดยนักลงทุนชาวอิสราเอล ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงยาวนานกว่า 19 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ “ To Become a well-know global jewelry manufacturer” ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น พัฒนานวัตกรรมการผลิตและออกแบบ สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อย่างมีเอกลักษณ์ เป็นผู้นำเทรนด์ในการออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี มีลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา บราซิล แม็กซิโก โปแลนด์ เป็นต้น นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) บริหารงานคุณภาพ ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน รับผิดชอบใส่ใจ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์รับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา และพร้อมเติบโตไปกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
1. ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาาน) 2. ปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน) 3. เบี้ยขยันต่อเดือนสูงสุด 2500 บาท (มีสิทธิได้รับตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าทำงาน) 4. เบี้ยขยันพิเศษประจำปี 5. เงินกู้ยืมพนักงาน , เงินเบิกล่วงหน้า 6. โบนัส (ปี 2559 บริษัทฯ จ่ายโบนัสสูงสุด 2.5 + เงินพิเศษ) 7. ข้าวเปล่า (สำหรับพนักงานที่ประจำโรงงาน) 8. ชุดฟอร์มบริษัท (บางตำแหน่ง) 9. ตรวจสุขภาพประจำปี 10. สิทธิลาพักผ่อนประจำปี (เพิ่มขึ้นตามตำแหน่งงาน และอายุงาน) 11. เงินช่วยเพื่อการสมรส, การฌาปนกิจ (พ่อ,แม่,ลูก,), การอุปสมบท 12. สิทธิวันลาเพื่อการสมรส, วันลาเพื่อการจัดงานศพ, วันลาเพื่ออุปสมบท และสวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงาน 13. กระเช้าเยี่ยมไข้ (กรณีพนักงานนอนโรงพยาบาล) 14. สวัสดิการการรับขวัญบุตร 15. ของขวัญวันเกิดพนักงาน 16. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และแจกของรางวัล 17. เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปต่างประเทศ + ประกันภัยการเดินทาง 18. ส่งอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ *** บริษัทฯ ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
HR Department
Royi Sal Co., Ltd.
เลขที่ 436,438 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 02-294-7103 ext 507
แฟกซ์ : 02-294-7104
เว็บไซต์ : https://www.royisal.com
LINE ID: royisaljobs
วิธีการเดินทาง
BRT สถานีวัดด่าน
ใช้งานแผนที่