วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
Aug 7, 2020

PRODUCER & EDITOR

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Mueang Nonthaburi, Nonthaburi

salary iconเงินเดือน
salary icon20,000-25,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน สอนเน้นพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน เรียนในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย ฝึกปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เปิดดำเนินงานมากว่า 45 ปี สอนระดับ ปวช.-ปวส. ใน 6 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด/MICE สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมกราฟิก/ดิจิตอลมีเดีย สาขาการท่องเที่ยว สาขาอาหารและโภชนาการ ต้องการผู้ร่วมงาน ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานอย่างจริงจัง มาร่วมพัฒนางาน พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพก่อนออกสู่วงการทำงานต่อไป
สวัสดิการ
กองทุนสงเคราะห์ฯ เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงฯ /ประกันสังคม ,ประกันอุบัติเหตุ,เบิกค่ารักษาพยาบาล,ตรวจสุขภาพประจำปี,อบรม-พัฒนาบุคลากร-ทัศนศึกษาประจำปี เป็นต้น
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
เลขที่ 14/5 ถนนพิบูลสงคราม
Suan Yai Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
โทรศัพท์ : 02-967-5050
แฟกซ์ : 02-967-3932
เว็บไซต์ : www.pongsawadi.ac.th
ใช้งานแผนที่