บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด / บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
Aug 5, 2020

Call center

pin locationLocation
pin location

Phaya Thai, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions iconจำนวนมาก
บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ในเครือ IT Group ก่อตั้งมาแล้วกว่า 20 ปี ตั้งอยู่ที่ อาคารพหลโยธิน เซ็นเตอร์ เป็นบริษัทฯ ให้บริการให้เช่าสำนักงานแก่องค์กร/บริษัทต่างๆ บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัดก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2549 โดยทำหน้าที่เป็นบริษัทกลางให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administration: TPA) สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย ผลการดำเนินงานตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าบริษัทได้ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้บริษัทได้นำระบบเดียวกันนี้เข้ามาให้บริการกับลูกค้าภายในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยไทยมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับต่างประเทศ บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัดนับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administration: TPA) ผ่านระบบเครือข่ายบัตรสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Healthcard Network) โดยให้บริการด้านการบริหารข้อมูลสุขภาพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมสำหรับบริษัทประกันองค์กรเอกชนและรัฐบาล บริษัท เมดิเฮลท์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งบริษัทในเครือบริษัท เมดิลิงค์ โกลบอลกรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบเครือข่ายบัตรสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดแห่งแรกในทวีปเอเชีย เพื่อตอบสนองความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจและทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ ผู้ประกันตน บริษัทประกัน/ตัวแทน และผู้ให้บริการทางการแพทย์ไม่ว่าปัญหาต่างๆ จะมีความสลับซับซ้อนมากน้อยเพียงใด ที่สนใจมีสำนักงานในย่านธุรกิจแห่งนี้ ซึ่งลูกค้าปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม AIS และองค์กรรัฐวิสาหกิจ "บริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากคุณได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา"
Benefits
- ประกันสุขภาพ ( OPD) - ประกันสังคม - โอที -ค่าโทรศัพท์,ค่าเดินทาง - หยุดพักผ่อนประจำปี - เงิน หรือสิ่งของช่วยเหลือพนักงาน กรณีแต่งงาน คลอดบุตร เสียชีวิต - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด / บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 1 http://medihealth.services/
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Directions
1. จากอนุสาวรีย์ นั่งรถที่มุ่งไปจตุจักร รถเมล์สาย 29,28 ,39, 510,8 ลงป้าย ตชด. 2. BTS สถานีอารีย์ ลงฝั่ง ลา วิลล่า ทางออกที่ 4
See Map