Jul 30, 2020

QC Supervisor (ปฏิบัติงานที่ จ.กาญจนบุรี)

pin locationLocation
pin location

Bo Phloi, Kanchanaburi

salary iconSalary
salary icon15,000.- + ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการเกษตร สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ มีฟาร์มอยู่ที่ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยบริษัทมุ่งหวังจะทำฟาร์มผักและผลไม้ที่มีคุณภาพเพื่อส่งออกต่างประเทศ
Benefits
ที่พักสำหรับพนักงานที่บ้านอยู่ไกล หรือต่างจังหวัด
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด
88/8 หมู่ที่ 1
Nong Ri Bo Phloi Kanchanaburi 71220
Tel. : 034-540-801-3 (สาขากาญจนบุรี)