รับสมัครด่วน
Oct 16, 2020

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

pin locationLocation
pin location

Bang Rak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) น้ำตาลทรายสีรำ หรือน้ำตาลทรายดิบไฮโพล (Very High Polarized Raw Sugar) น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับการผลิตน้ำตาลทราย โดยนำผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายมาสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิเช่น - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอิทรีย์เคมีและวัสดุปรับปรุงเดิน โดยมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาด้านเกษตรโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกอ้อยอย่างยั่งยืน และใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตโดยการนำระบบอัตโนมัติ (Distributed Control System : DCS) มาใช้ในการควบคุม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงาน รวมถึงการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (ZERO WASTE) ควบคู่กับการพัฒนาสังคมรอบโรงงานน้ำตาล
Benefits
- บ้านพัก (เฉพาะสังกัดโรงงานสระแก้ว) - ชุดฟอร์มพนักงาน - ประกันชีวิตกลุ่ม - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัส - เบี้ยเลี้ยง (เฉพาะสังกัดโรงงานสระแก้ว) - โอที (เฉพาะสังกัดโรงงานสระแก้ว) - ปรับเงินประจำปี
Contacts
คุณนันทนา แพนลา
บริษัท น้ำตาล และอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
279 ม.1
Huai Chot Watthana Nakhon Sa Kaeo 27160
Tel. : 037-261-510 ต่อ 7117,7157 , 092-257-3931
Directions
- เดินทางโดยรถตู้โดยสาร หรือรถประจำทาง มุ่งหน้ามา อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (หรือรถตู้ที่มาตลาดโรงเกลือ) - บริษัทฯ จะตั้งอยู่ถนนสุวรรณศร เส้นหลักไป อ.อรัญประเทศ
See Map