โรงเรียนอนุบาลดุสิต
Oct 23, 2020

ครูผู้สอน

pin locationLocation
pin location

Bang Bon, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามวุฒิ
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
เปิดสอนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 มานานกว่า 20 ปี เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดีแห่งหนึ่ง ในระดับอนุบาล มีความสามารถในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลเป็นอย่างดีเป็นที่ประทับใจของผู้ปกครองเป็นจำนวนมากจนนำไปบอกต่อกัน
Benefits
เบี้ยขยัน ประกันสังคม
Contacts
อ.สุวรรณี ปรีชาบูรณะ
โรงเรียนอนุบาลดุสิต
เลขที่ 3 ซอย เอกชัย 36/3 ถนน เอกชัย
Khlong Bang Phran Bang Bon Bangkok 10150
Directions
โดยรถประจำทาง สาย 120 และ สาย 43
See Map