รับสมัครด่วน
Sep 25, 2020

ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

pin locationLocation
pin location

Lam Luk Ka, Pathum Thani

salary iconSalary
salary icon40,000 - ขึ้นไปตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
กลุ่มบริษัทอะโกรเทค ดำเนินการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2554 ประกอบไปด้วยหลายธุรกิจ มีสำนักงานใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการด้านการออกแบบวิศกรรม จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง และติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลักดังนี้ 1. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจร (Turnkeys) 2. งานวิศวกรรมไฟฟ้าและบริการ (Engineer Service) 3. งานออกแบบ (Design) กลุ่มบริษัทอะโกรเทค เปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีความสามารถ คนรุ่นใหม่ที่รักความก้าวหน้า พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจของกลุ่มบริษัทอะโกรเทค เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงานของ AGROTECH ได้เติบโตไปด้วยกัน
Benefits
- การปฎิบัติงาน วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8:30 น. – 17:30 น. - หยุดเสาร์เว้นเสาร์ - วันหยุดประเพณี 13 วันขึ้นไป - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อน 6 วันต่อปี - ค่าล่วงเวลา / ค่าทำงานในวันหยุด - ปรับเงินเดือนประจำปี - เงินโบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) - เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา / มารดา / บุตร - ชุดยูนิฟอร์ม / เครื่องแบบพนักงาน - การฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ - ท่องเที่ยว ทัศนาจรประจำปี - ของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน - รางวัลตอบแทนอายุงาน
Contacts
คุณปฐมพงษ์ โคดม
บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
โครงการ บิ๊กเกอร์แลนด์ ลำลูกกาคลอง 9 เลขที่ 55/42 หมู่ที่ 3
Lam Luk Ka Lam Luk Ka Pathum Thani 12150
Directions
สำนักงานใหญ่ ลำลูกกาคลอง 9 ท่ารถ ขสมก. บางเขน - ลำลูกกาคลอง 7 – ต่อรถมาซอยวัดลานนา โครงการBigger Land คลอง9 ตลาดรังสิต - ลำลูกกาคลอง 16 ลงรถที่ป้ายคลอง 9 ต่อรถเข้าโครงการBigger Land คลอง9 สำนักงานใหญ่ ปราจีนบุรี ท่ารถเอกมัย (กรุงเทพ) - คลองรั้ง - ต่อรถไปโครงการ Master Life
See Map