รับสมัครด่วน
Aug 5, 2020

พนักงานขับรถ

pin locationLocation
pin location

Mueang Chon Buri, Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
“ปลอดภัย ประทับใจ เปี่ยมสุข” ตลอดระยะเวลา 42 ปี โรงพยาบาลเอกชล มีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง จนมีบริการทางการแพทย์ครบถ้วน มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission International Accreditation Standard for Hospital) โรงพยาบาลเอกชล มีความยินดีรับบุคลากรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิสัยทัศน์ “จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองผู้รับบริการชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงภายในปี 2565” ไปด้วยกัน
Benefits
•\tสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัว •\tสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •\tสวัสดิการเงินกู้พนักงาน •\tสวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน •\tสวัสดิการจัดของเยี่ยมพนักงาน (เจ็บป่วย / คลอดบุตร) •\tสวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน/ครอบครัว/คู่สมรส) •\tทุนการศึกษาบุตรพนักงาน •\tปรับค่าตอบแทนประจำปี •\tโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) •\tกองทุนประกันสังคม •\tกองทุนเงินทดแทน
Contacts
เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา
Ban Suan Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
Tel. : 038-939-999 ต่อ 1220,1221