บริษัท เฟิสท์ทรานสปอร์ต จำกัด
Oct 28, 2020

Sale

pin locationLocation
pin location

Lat Krabang, Bangkok

salary iconSalary
salary icon15,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
บริษัทรถเช่า First Transport เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเช่ารถ มีรถให้เช่าทุกขนาด อาทิ เช่น รถบัสขนาดใหญ่ รถบัสขนาดกลาง และรถบัสขนาดเล็กรวมไปถึงรถตู้ที่ทันสมัย ร่วม 1000 คัน ได้จัดพนักงานขับรถประจำ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยประสบการณ์ ความชำนาญในเส้นทาง อุปนิสัยและอัธยาศัยที่ดีไว้คอยบริการผู้ที่ต้องการเช่ารถเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ มีบริการให้เช่ารถทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว ทัศนศึกษา พักผ่อนในวันหยุด การประชุมสัมมนา เข้าค่ายอาสา ค่ายลูกเสือเนตรนารี แบบเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ รวมทั้งแบบครอบครัวหรือแบบส่วนตัว ให้บริการเช่ารถเพื่อใช้ในการรับ และส่งพนักงานของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป ปัจจุบันบริษัทให้บริการเช่ารถกับกลุ่มผู้ประกอบกิจการนำเที่ยวที่มีชื่อเสียง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำอีกหลายแห่ง เข้าชมเว็บไซต์
Benefits
1.โบนัส 2.เบี้ยเลี้ยง 3.ปรับเงินประจำปี 4.ชุดยูนิฟอร์ม 5.อาหารกลางวันฟรี 6.หอพัก 7.รถ รับ-ส่ง 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9.ประกันสุขภาพ 10.ประกันชีวิต 11.สหกรณ์ออมทรัพย์ 12.สิทธิพักผ่อนประจำปี(แบบก้าวหน้า) 13.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน ฯลฯ
Contacts
คุณธีรภพ สิงห์คำ
บริษัท เฟิสท์ทรานสปอร์ต จำกัด
998/99 ถนนหลวงแพ่ง
Thapyao Lat Krabang Bangkok 10520
Tel. : 02-001-1811 ต่อ 501
Directions
ถนนหลวงแพ่ง ติดกับหมู่บ้านเอื้ออาทร 1 ลาดกระบัง
See Map