บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
รับสมัครด่วน
Mar 2, 2021

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC เพศชายเท่านั้น (ปฎิบัติงานที่ไซท์งานมาบตาพุด)

pin locationLocation
pin location

Map Ta Phut Industrial Estate Rayong

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
บริษัท วินเทอมส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากผู้ร่วมแนวคิดที่มีประสบการณ์ด้านฉนวนควบคุมพลังงาน และฉนวนกันความร้อนประเภทโฟม เพื่อที่ต้องการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นในประเทศให้มีความหลากหลายและมี คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตอบสนองและรองรับต่อลูกค้าทั้งในและต่างประเทศงานติดตั้ง และงานรับเหมามีดังนี้ 1.งานติดตั้งฉนวนควบคุมอุณหภูมิ ( Thermal Insulation Works ) 2.งานติดตั้งนั่งร้าน ( Scaffolding Installations ) 3.งานโลหะแผ่น ( Metal Jacketing Works ) 4.งานทาสี และงานเคลือบผิววัสดุ ( Painting and Coating Works) 5.งานซ่อมผิววัสดุ ( Corrosion Repairing Works ) 6.งานปูนกันไฟ ( Fireproofing Works ) 7.งานระบบไฟฟ้า ( Power Line System ) 8.งานโครงสร้างเหล็กต่างๆ ( Steel Structure Works ) 9.ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ( Instrument Inspections ) 10.ที่ปรึกษาและออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ ( Insulation Consistence )
Benefits
1.ชุดยูนิฟอร์ม 2.รถรับ-ส่งพนักงาน(สายตัวเมืองระยอง,บ้านฉาง,มาบตาพุด) 3.ค่าเช่าบ้าน (บางตำแหน่ง) 4.บ้านพักพนักงาน 5.อุปกรณ์ PPE ส่วนบุคคล 6.เบี้ยขยัน 800 บาท/เดือน 7.โปนัสประจำปีตามผลประกอบการ 8.ตรวจสุขภาพประจำปี 9.เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง 10.งานเลี้ยง/ทำบุญประจำปี 11.ลาพักผ่อนประจำปี/ลาแต่งงาน/ลาเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ 12.ประกันสังคม 13.กองทุนเงินทดแทน 14.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 15.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจกรณีพนักงานเสียชีวิต 16.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ บิดา มารดา บุตร คู่สมรส 17.เบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ 18.ค่าเที่ยวรถต่าง/ค่าดูแลรักษารถ (ตำแหน่งพนักงานขับรถ) 19.อบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
Contacts
แผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
เลขที่ 202 หมู่ 1
Ban Khai Ban Khai Rayong 21120
Tel. : 038-016-481-2 ต่อ 114, 115
See Map