JobThai
รับสมัครด่วน
Aug 10, 2022

ผู้จัดการสาขา (Shop Manager) Terminal 21 พระราม3

pin locationLocation
pin location
bts iconBTS Siam
salary iconSalary
salary iconสามารถต่อรองได้
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุมการดำเนินงานภายในสาขา ดูแลยอดขาย อัตราการเติบโต และควบคุมค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากความเสียหายของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนงานที่บริษัทวางไว้ 2. จัดการสต็อคสินค้าให้มีการหมุนเวียนอยู่เสมอ เพื่อลดสินค้าขาดแคลนและสินค้าหมดอายุ รวมถึงควบคุมการแจ้ง เบิกสินค้า ให้มีปริมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับปริมาณการขาย โดยคำนึงถึงความถูกต้อง และจัดทำ รายงานการเบิกสินค้า ของสาขา รายงานสินค้าหาย (แตก หัก ชำรุด สินค้าไม่อยู่สภาพพร้อมขาย และ อื่นๆ) 3. ดูแล และจัดการระบบการเงิน พร้อมนำส่งรายได้ของสาขาเข้าสู่บริษัท ตามวันเวลาที่กำหนด 4. ทำบันทึกยอดส่งเงินรายวัร เงินขาด/เกิน แคชเชียร์ ส่งเข้าสำนักงานใหญ่ และจัดทำรายงานรายวัน และ รายเดือน 5. บริหารร้าน ดูแลการจัดวาง(ดิสเพลย์) สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงาม โดยไม่ให้สินค้าขาดจากชั้นวาง 6. ดูแลความเป็นระเบียบ ความสะอาดและสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และ สามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา 7. ดูแลและบริหารบุคลากรให้มีการปฏิบัติการตามมาตรฐานการบริการ มาตรฐานการขาย และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน 8. ผู้นำในการจัดการประชุมพนักงานภายในสาขาทุกวัน เพื่ออัพเดตข้อมูลสินค้าใหม่ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงการอบรมพนักงานให้มีความรู้ การอภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้แก่พนักงานในปัญหานั้นๆ 9. เป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเป็นคนกลางประสานงานด้านการสื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังลูกทีมได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 10. ให้ความร่วมมือใน และรับผิดชอบในการเป็นผู้อบรมพนักงานใหม่ภายในสาขา ภายใต้โปรแกรมบังคับ “Be Your Buddy” Program ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และนโยบายของบริษัท และเพื่อให้พนักงานใหม่เกิดความคุ้นเคยกับพื้นที่ หน้าที่ความรับผิดชอบและเพื่อนร่วมงาน ในสาขานั้นๆ 11. ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ลูกทีมอย่างเป็นธรรม และรายงานผลต่อ Area Manager เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายขององค์กร 12. ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงานภายในร้าน และ ควบคุมจำนวนคนทำงาน ให้เหมาะสมกับการบริการในแต่ละวัน เพื่อส่งให้ Area Manager
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาอนุปริญญา - ปริญญาตรี ขึ้นไป
  3. รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง และซื่อสัตย์สุจริต
  4. มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
  5. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
How to apply
- สมัครด้วยตนเอง สำนักงานใหญ่ (อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12) - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สมัครทาง E-Mail
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
EVEANDBOY
254 อาคารวิทยกิตต์(ศูนย์หนังสือจุฬา) ชั้น12 ซอยจุฬา64 ถนนพญาไท
Pathum Wan Pathum Wan Bangkok 10330
Email : eveandboy_21@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Pathum Wan Pathum Wan Bangkok
Directions
- รถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม - รถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน (ต่อวินมอเตอร์ไซต์) - รถตู้ประตูน้ำ มาบุญครอง ท่าน้ำสี่พระยา
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company