รับสมัครด่วน
May 7, 2021

เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาพัทยา

pin locationLocation
pin location

Bang Lamung, Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับชำระเงิน เช่น เบี้ยประกัน หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท ให้ทันตามกำหนดเวลา • ควบคุม ดูแลการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายภายในสำนักงานสาขา ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ • นำส่งเช็คผู้เอาประกัน เช่น เช็คค่าสินไหมทดแทนชีวิต เงินจ่ายตามเงื่อนไข กรมธรรมธ์ครบกำหนด เงินกู้ เงินเวรคืน • ให้บริการลูกค้า และตัวแทนในด้านข้อมูลและเอกสาร เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้อง • ควบคุมทะเบียนการเบิกจ่าย ใบรับเงินชั่วคราวของสาขา • ออกใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกัน หนังอสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน • ออกใบเตือนการชำระเงินค่าเบี้ยประกันให้ผู้เอาประกัน
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ บัญชี การเงินอย่างน้อย 2 ปี
  3. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel และโปรแกรมสำเร็จรูป
  4. มีความละเอียดรอบคอบ
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
How to apply
- ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่างพร้อมทั้งระบุตำแหน่งและสาขาที่ต้องการปฏิบัติงาน - หรือ Walk-in สมัครงานได้ที่สาขาที่ต้องการทำงาน (เฉพาะสาขาต่างจังหวัด) กรุณาระบุสาขาที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้น 9
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500
Tel. : 02-631-1311
Email : segroup_131@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-631-2588
Location
ที่ตั้ง : . ถนนสุขุมวิท
Na Kluea Bang Lamung Chon Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.