รับสมัครด่วน
Mar 2, 2021

Administrative Assistant (ใช้ SAP และ Excel ได้), 20-25K, BTS ชิดลม

pin locationLocation
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary iconSalary
salary icon20-25k
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
- ติดต่อประสานงานและติดตามข้อมูลทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร - ติดต่อประสานกับผู้ขาย (ต่อรองราคาในบางครั้ง) - จัดทำเอกสารสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าภายในประเทศ - จัดทำใบเสนอราคา - จัดทำเอกสารการขอซื้อและการสั่งซื้อของจากผู้ผลิต - จัดทำเอกสารการประชุมและจัดทารายงานการประชุม - จัดซื้ออุปกรณ์สานักงานทั้งสานักงานใหญ่และสานักงานภาคสนาม - การเงิน การเคลียร์เงิน, การเบิกเงินทดรองของฝ่ายขายและฝ่ายช่างเทคนิค - จัดเตรียมสถานที่การระชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายภาคสนามประเทศไทย (ตรวจสอบตารางเวลารายวันการเดินทางเข้า / ออกนอกประเทศและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย) - ผู้ช่วยฝ่ายขายและฝ่ายช่างเทคนิค
Qualifications
  1. ชาย/หญิง
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การด้าน Admin, Project Coordinator, Sales Support 1 ปีขึ้นไป
  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้ รับ-ส่ง E-Mail ภาษาอังกฤษ
  5. สามารถใช้ Excel ได้ดี (ถ้าได้ Pivot, vlookup จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ติดต่อได้ตามชื่อ / เบอร์โทรศัพท์ / E-mail ที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงาน - ส่ง Resume และเอกสารสมัครงานมาที่ E-mail - **สัมภาษณ์พร้อมทราบผลทันที**
Contacts
Khun Harutahai (Khun Nan)
P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd.
Tel. : 061-414-3950, 02-716-0000 ext.312
Email : prtroutsource_378@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-716-0755
Location
BTS ชิดลม
Pathumwan Pathum Wan Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.