JobThai
Nov 25, 2022

พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) ประจำห้าง MBK

pin location
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary icon
salary iconรายได้รวม 16,800 บาท (ไม่รวม OT)
number of positions icon
number of positions icon20 อัตรา
- ดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าพื้นที่,ผู้ใช้บริการในพื้นที่รับผิดชอบ - รับแจ้งเหตุร้ายภายในศูนย์การค้า พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆด้วยความถูกต้อง - ห้ามผู้เช่าพื้นที่ขนย้ายสินค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ - ห้ามผู้เช่าพื้นที่ และบุคคลอื่น กระทำความผิดตามกฎระเบียบของศูนย์การค้าฯ เช่น เร่ขายสินค้า, สูบบุหรี่,วางสินค้า วางสิ่งของกีดขวางทางเดิน เป็นต้น - เมื่อพบเห็นวัตถุต้องสงสัย ห้ามเคลื่อนย้าย ให้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจเช็คผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงาน เข้า-ออกศูนย์การค้าฯ ทั้งในและนอกเวลาทำการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เมื่อพบเห็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ชำรุด เสียหาย - ตรวจเช็คการเปิด-ปิดไฟฟ้า ของศูนย์การค้าฯ และร้านค้าต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของศูนย์การค้าฯ
  1. เพศชาย อายุ 18-45ปี
  2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
  3. สามารถทำงาน 6 วัน พัก 1 วัน
  4. ผ่านเกณฑ์ทหารหรือเรียนรักษาดินแดงมาเท่านั้น
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
LINE ID: @mbkcareer
Wang Mai Pathum Wan Bangkok