เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิต และจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่นๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้
Benefits
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 4.5 ล้าน
 • ประกันชีวิตสูงสุด 1.5 ล้าน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
 • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • ทุนการศึกษาต่อมัธยมถึงปริญญาโท
 • ทุนเพื่อการศึกษาของบุตร
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • หมายเหตุ สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายบริษัทนั้น ๆ
43 Positions
1.
Sep 20, 2019
Programmer
pinlocation
Pathum Wan, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
Sep 20, 2019
เจ้าหน้าที่บัญชี 1
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3. รับสมัครด่วน
Sep 20, 2019
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) ประจำห้าง MBK สัมภาษณ์รู้ผลทันที
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
รายได้รวม 16,800 บาท (ไม่รวม OT)
4. รับสมัครด่วน
Sep 20, 2019
Call Center
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าทักษะทางภาษา
5. รับสมัครด่วน
Sep 20, 2019
พนักงานป้องกันเพลิง ประจำห้าง MBK
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
รายได้รวม 17,000 บาท
6.
Sep 20, 2019
ผู้ช่วยผู้จัดการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด 2
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
Sep 20, 2019
ผู้ช่วยแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
8.
Sep 20, 2019
เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
9.
Sep 20, 2019
เจ้าหน้าที่จัดการประชุมผู้บริหาร
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10.
Sep 20, 2019
HRIS Officer
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
11.
Sep 20, 2019
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
12.
Sep 20, 2019
Internal Audit
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
ไม่ระบุ
13.
Sep 20, 2019
ช่างเทคนิค ประจำอาคารกลาสเฮ้าส์ สุขุมวิท
pinlocation
Watthana, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
14.
Sep 20, 2019
เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
15.
Sep 20, 2019
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า (MBK Guarantee)
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
16.
Sep 20, 2019
เจ้าหน้าที่อาวุโส-ผู้ช่วยผู้จัดการทีมการตลาด (MBK Guarantee)
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
17.
Sep 20, 2019
วิศวกรอาวุโสแผนกโครงการ
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
18.
Sep 20, 2019
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
19. รับสมัครด่วน
Sep 20, 2019
พนักงานจราจร ประจำห้าง MBK
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
รายได้รวม 16,800 บาท (ไม่รวม OT)
20.
Sep 20, 2019
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมอาคารอัตโนมัติ
pinlocation
bts iconNational Stadium
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
See all positions
Contacts
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Fax: 02-853-7000