JobThai
Jan 18, 2022

พนักงานป้องกันเพลิง ประจำห้าง MBK

pin locationLocation
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary iconSalary
salary iconรายได้รวม 17,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ตรวจสอบระบบ FIRE ALARM และอุปกรณ์ดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - ตรวจสอบเส้นทาง และ บันไดหนีไฟ พร้อมทั้งชักลอกบันไดหนีไฟรอบอาคารศูนย์การค้าตามเวลาศูนย์เปิด-ปิดทุกวัน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ตรวจสอบ ดูแล การเข้าตกแต่งร้านค้าของผู้เช่าพื้นที่ และรับ-ส่ง ถังดับเพลิงให้กับร้านค้าที่มีการตกแต่งร้านค้า - สำรวจสถานที่และวัสดุภายในศูนย์การค้าฯ เช่น ตรวจดูว่ามีสิ่งล่อแหลม หรือมุมอับ อันอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยหรือไม่ เป็นต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุไฟฟ้าช็อต, แก็สรั่ว, ลิฟท์ค้าง, บันไดเลื่อนหยุดทำงาน เป็นต้น - รับแจ้งเหตุร้ายด้านการป้องกันเพลิงภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามข้อกำหนด และควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป - เข้าร่วมฝึกซ้อมการป้องกันเพลิง การดับเพลิงแต่ละประเภท และการผจญเพลิงของสมาชิกในทีม ให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง และรวดเร็วเสมอ - ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ให้กับผู้เช่าพื้นที่และพนักงาน - ประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณรอบศูนย์การค้าฯ
Qualifications
  1. เพศชายเท่านั้น
  2. อายุ 18 - 45 ปี
  3. จบการศึกษาป.6ขึ้นไป
  4. ผ่านเกณฑ์ทหารหรือเรียนรด.มาเท่านั้น
  5. สุขภาพแข็งแรง
How to apply
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail
Contacts
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Email : mbk-center14_481@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-853-7000
LINE ID: @mbkcareer
Location
Wang Mai Pathum Wan Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company