Oct 14, 2021

เจ้าหน้าที่ธุรการ

pin location
pin location

Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงาน - คีย์ สก.1 สก.2 สก.3 และ กอ.1 - บริหารจัดการสุขลักษณะโรงงานอาหาร - บริหารจัดการสัตว์ภาหะนำโรคภายในโรงงาน - บริหารจัดการแม่บ้าน คนสวน - บริหารจัดการรถตู้รับส่งพนักงาน - บริหารจัดการร้านซักรีดเสื้อผ้า - บริหารจัดการพื้นที่โดยรอบของโรงงาน
  1. เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  2. ใช้งานสูตรต่าง ๆ ของ Excel ในระดับดี
  3. วุฒิ ปริญญาตรี.บริหารธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความรู้กฏหมายเรื่องการจัดการขยะของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  5. มีความรู้เรื่องการจัดการสัตว์ภาหะนำโรคในอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้
  6. มีความรู้เรื่องการจัดการโรงอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
  7. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001 GMP HACCP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. ***พิจารณาเฉพาะผู้มีความรู้ความสามารถตามคุณสมบัติผู้สมัครเท่านั้น***
  9. ***มีการทดสอบเรื่อง ความรู้การจัดการขยะ ความรู้การใช้สูตร Excel ความรู้เรื่องการจัดการโรงอาหาร***
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สนใจร่วมงานกับโรงงาน Ichitan Green Factory นิคมโรจนะ 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่ง Resume, รูปถ่ายปัจจุบัน และ วุฒิการศึกษา มาที่ E-mail
เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
111/1หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
Uthai Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210
: 035-276-111 ต่อ 705 , 084-438-7693
Uthai Uthai Phra Nakhon Si Ayutthaya