JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 28, 2022

Area Manager

pin locationLocation
pin location

Nong Khaem, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 ตำแหน่ง
Apply
Job Descriptions
1. รับผิดชอบยอดขายตามเป้าที่บริษัทกำหนด 2. คิดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ประจำเดือน เสนอผู้บริหาร - Stock สินค้าคงเหลือ /มาใหม่ - ประสานงานกับการตลาด เพื่อจัดทำสื่อ ทั้งในร้าน และ online ต่างๆ - ประสานงาน IT เพื่อแจ้งการปรับราคา เซ็ตโปรโมชั่น ในระบบ - ประสานงานบัญชี เพื่อตรวจสอบ การขายโปรโมชั่น - แจ้งอธิบายพนักงานขาย รับทราบรายละเอียดโปรโมชั่น ทาง email และ คลิป - ทดสอบความเข้าใจเรื่องโปรโมชั่นของพนักงานขาย 3. ประสานงาน และ แก้ไขปัญหาให้พนักงานขายสาขา ในเรื่องสินค้า เรื่องระบบงานขายสาขา Shop ทุกสาขา 5. จัดทำการทดสอบความรู้พนักงานาขาย เพื่อวัดประสิทธิภาพ 6. จัดทำโปรโมชั่นในงาน และ อนุมัติให้แจกอุปกรณ์เสริมบางตัว 7. ปฏิบัติงานแทนพนักงานขายอย่างน้อยสัปหาด์ละ 1 วัน 8. รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน ยอดขายแต่ละสาขา และ จำนวนลูกค้าที่เข้าร้าน 9. ร่วมกับผู้บริหาร กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการขาย และ ตั้งเป้าขาย ของพนักงานแต่ละคน 10. จัดทำ POP อุปกรณ์สาธิต และ อุปกรณ์ต่างๆ ในร้าน เช่น เสื้อพนักงาน ถุง ฯลฯ 11. Inventory Controller  - วิเคราะห์ยอดขาย เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขายในสาขา และเป็นข้อมูลประมารการณ์ยอดขายเพื่อสั่งสินค้าเข้าจากทั้งต่างประเทศ และในประเทศ - บริหารการกระจายสินค้าและเติมสินค้าเข้าสาขา - ปรับเพิ่มลด การสั่งซื้อ และการกระจายสินค้า ตามช่วงเทศกาลและโปรโมชั่น - ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้า (สินค้าขายช้า สินค้าค้างสต๊อก) เพื่อจัดทำโปรโมชั่นระบายสต๊อก - ควบคุมสินค้าหมดอายุ - วิเคราะห์ยอดขายเพื่อสเนอการทำโปรโมชั่นในช่องทางต่างๆ - จัด Planogram (การจัดวางสินค้าบน Shelf) เพื่อให้สาขาจัดตามเพื่อให้ยอดขายสูงสุด แต่ใช้สินค้าคงคลังน้อยสุด  -ดูแลพนักงานขาย สาขา และพนักงาน PC - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. อายุ 30 - 45 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา . ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคคลดี มนุษย์สัมพันธ์ดี (Service Mind )
  5. มีความเป็นผู้นำ มีความละเอียดรอบคอบ
  6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี
  7. มีทัศนคติเชิงบวก รับแรงกดดันได้
  8. สามารถเดินทาง หรือทำงานนอกสถานที่ได้
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เบบี้ กิ๊ฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
21/3 ถนนกรุงธนบุรี
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok 10600
Tel. : 063-834-8921 ฝ่ายบุคคล
Email : babygiftthailand_25@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-862-3466
Location
Nong Khaem Nong Khaem Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company