Apr 10, 2020

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon5 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • •ช่วยผู้จัดการควบคุมและบริหารงานสาขา ให้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีกำไรสูงสุด
 • •ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานในสาขา ให้ร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระเบียบวินัย
 • •พัฒนางานบริการเพื่อลูกค้า ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจที่ได้รับบริการทุกครั้ง
 • •ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่บริษัท
 • •พัฒนาทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถ ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • •ศึกษาและทำความเข้าใจกับธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน
 • ***เปิดรับทุกสาขา ท่านสามารถเลือกสาขาใกล้บ้านท่านได้ ดังนี้ ***
 • สาขาสุพรรณบุรี 33/19 หมู่ 4 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 081-9868395
 • สาขานครราชสีมา 150/12 หมู่ 1 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร 086-3209680
 • สาขาชลบุรี 20/9 - 20/10 หมู่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทร 098-2860699
 • สาขาขอนแก่น 410-410/1 หมู่ 5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร 098-2862446
 • สาขาพิษณุโลก 362/22-362/23 หมู่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทร 061-4015921
 • สาขานครสวรรค์ 132/16 หมู่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทร 063-2020914
 • สาขาสุราษฎร์ธานี 16/18-19 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • โทร 063-2735557
Qualifications
 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 2 ปี
 3. วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
 5. มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน มีภาวะผู้นำ มีความรู้งานนิติกรรมสัญญา
 7. มีปฎิภาณไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai
 • สมัครผ่านอีเมล
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
Contacts
คุณอดิศร เอกวรานุกูลศิริ
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
863/3 ถนนเพชรเกษม
Sanam Chan Mueang Nakhon Pathom Nakhon Pathom 73000
Tel. : 064-932-3388
Email : microleasing_09@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
In many provinces
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.