JobThai
Jan 27, 2023

ช่างไฟฟ้า

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ทำงาน
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
- ตรวจเช็คเครื่องจักรและลงบันทึกเอกสารประจำวัน - ดูแล ควบคุม งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและระบบทำความเย็นและงานซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องจักร - ซ่อมระบบเครื่องทำความเย็น,ไฟฟ้า,ไอน้ำ,ปรับอากาศ - บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ - ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฎิบัติงาน - ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน - รายงานให้หัวหน้างานทราบเมื่อพบปัญหา
Qualifications
  1. จบการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส.
  2. มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. ยินดีรับเด็กจบใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและขยันที่จะเรียนรู้
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
  5. สามารถทำงานวันหยุด ทำงานล่วงเวลาและทำงานเป็นกะได้
  6. สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานด้วยตนเองได้ เดินทางไป-กลับ สะดวก
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตนเเองที่บริษัท เอกสารประกอบการสมัครงาน 1.Resume ประวัติส่วนตัว (ถ้ามี) 2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 4.สำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด (หากยังไม่ได้รับปริญญา แนบเอกสารรับรองจบการศึกษา) 5.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา Transcriptฉบับสมบูรณ์ 6.สำเนาหนังสือรับรองการอนุมัติสำเร็จการศึกษา (กรณีอยู่ระหว่างอนุมัติจบการศึกษาหรือรอเข้าพิธีรับปริญญา) 7.สำเนาใบประกาศนียบัตร การผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ถ้ามี
Contacts
คุณวีรพร
บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด
31/10 Moo2 Rama 2 Road , Bangkrachao,Mueang Samut Sakhon , Samut Sakhon, Thailand 74000
Tel. : 086-369-9500
Email : kibunthai_21@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-822-186
Location
Bang Krachao Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company