JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 23, 2022

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

pin location
pin location

Bang Bo, Samut Prakan

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1อัตรา
- บริหารจัดการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 1.การใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า 2.การหยิบสินค้า จัดสินค้า กระจายสินค้าให้ทันเวลา ถูกต้อง ต้นทุนต่ำ 3.ยอดสต๊อคถูกต้อง ปลอดภัย 4.ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง - บริหารจัดการทีมงานภายใน 50 คนและพาร์ทเนอร์ outsource ให้ทำงานตามมาตรฐาน และเป็นมาตรฐานที่ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - บริหารต้นทุนในการจัดเก็บและกระจายสินค้า
 1. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าในระดับเดียวกัน (พนักงาน 50 คนสินค้า....รายการ transaction..../วัน) โดยใช้ระบบ ERP
 2. มีประสบการณ์ในการกระจายสินค้าแบบ eCommerce
 3. มีทักษะในการปรับปรุงกระบวนการทำงานแบบ PDCA,Kaizen,TPM, 5ส และการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงงาน
 4. มีภาวะผู้นำ เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง มองเห็นปัญหา และนำทีมแก้ปัญหาระดับ operation จนสำเร็จ
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน Jobthai สถานที่สัมภาษณ์งาน บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด สุขุมวิท 31 เอกสารที่ต้องนำมา 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา 4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • คุณนฤวรรณ สุธารักษ์ (วรรณ)
  บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
  www.nanmeebooks.com
  Bang Bo Bang Bo Samut Prakan