รับสมัครด่วน
Oct 22, 2020

เจ้าหน้าที่กฏหมาย/นิติกร

pin locationLocation
pin location

Wang Thonglang, Bangkok

salary iconSalary
salary icon20,000-25,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.จัดการงานด้านกฏหมาย งานนิติกรรมสัญญา งานข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ หรือกฏหมายทั้งหมด รวมถึงการพัฒนาและจัดระบบงานกฏหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว 2.ร่าง/ตรวจ/งานนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ รวมถึงประสานงานด้านกฏหมายของบริาัทฯ ร่างสัญญา, ข้อตกลง,นิติกรรมต่างๆ และเอกสารอื่นๆ ทางกฏหมาย 3.ดูแลการขอรับความคุ้มครองทางกฏหมายแก่ทรัพย์สินทางปัญญา 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดทำนิติกรรมสัญญา รวมถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 5.ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อประกอบงานทางด้านกฏหมายเพื่อทำงานแทนบริษัทฯ (ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมบังคับคดี รัฐวิสาหกิจ และเอกชน) 6.ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานตามสัญญา กรณีผิดเงื่อนไข ออกหนังสือทวงถามฯ ตลอดจนเร่งรัด 7.รับเรื่องราวร้องเรียน จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการแก้ปัญหาข้อพิพาทตามสัญญาต่างๆ และงานคดีความ
Qualifications
  1. ไมจำกัดเพศ
  2. จบการศึกษาด้านนิติศาสตร์
  3. มีความรู้ด้านกฏหมาย รวมถึงการดำเนินคดีแพ่ง อาญา กฏหมายลิขสิทธิ์ และการบังคับคดี
  4. มีประสบการณ์การณ์ทางด้านกฏหมายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
Contacts
คุณดวงกมล (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
1213/309-310 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
Tel. : 02-559-0022 ต่อ 201
Email : tvthunder_42@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok
Directions
เส้นทางที่ 1 ถนนลาดพร้าว โดยเข้าซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) เส้นทางที่ 2 ถนนรามคำแหง โดยเข้าซอยรามคำแหง 39 , 43/1 ,53 เส้นทางที่ 3 ถนนเลียบด่วน-รามอินทรา เข้าซอยโรงเรียนบดินทรเดชา
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.