Sep 24, 2020

ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า (Electrical Maintenance Unit Supervisor)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Nikhom Phatthana, Rayong

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions iconไม่ระบุ
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการควบคุม และตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า รวมถึงระบบไฟฟ้าอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ทั้งในบริษัทฯหรือหน่วยงาน ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆบรรลุผลสำเร็จ ภาระหน้าที่ 1.นำนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ 2.การควบคุม ตรวจสอบ ขั้นตอนการจัดเตรียมและดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้เป็นไปตามแผนงาน ตรงตามขั้นตอนที่กำหนดและตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้า 3.ควบคุมงาน ตรวจสอบ รวมทั้งดำเนินการซ่อมบำรุง เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า รวมถึงระบบไฟฟ้าอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค มีปัญหาให้สามารถใช้งานได้ทันเวลามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้นทุนในการซ่อมบำรุงเหมาะสม ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้า 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการซ่อมบำรุงทั้งภายในและภายนอก 5.รับผิดชอบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า รวมถึงระบบไฟฟ้าอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและปรับฐานข้อมูลอุปกรณ์ให้ตรงกับปัจจุบันเสมอ 6.ดูแลการจัดเก็บอะไหล่ และเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมและบำรุงรักษา ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 7.ประสานงานจัดการฝึกอบรมพนักงานภายในแผนกและแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้งาน 8.ดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณภาพสูงสุด โดยเน้นเรื่องวินัย และความปลอดภัยรายงานและสรุปผลการปฎิบัติงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา 9.ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯคู่มือสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดจนประกาศต่างๆของบริษัททั้งที่ได้ประกาศไปแล้วและที่จะประกาศใช้ขึ้นในอนาคตอย่างเคร่งครัด 10.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. ปวส. ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปในด้านงานซ่อมบำรุง
 4. มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมพนักงานอย่างน้อย 3 คนขึ้นไปและ ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงได้
 5. สามารถอ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้บ้าง มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครผ่านเว็บไซต์
 • ส่ง Resume มาที่ E-mail
 • ติดต่อ
  Talent Acquisition Team
  Siam City Cement Public Company Limited
  3rd, 10-12th Floor, Column Tower no.199 Ratchadapisek Rd.,
  Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
  โทรศัพท์ : 02-797-7000 ต่อ 7211, 7212, 7218
  อีเมล : siamcitycement_140@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  แฟกซ์ : 02-663-1823
  เว็บไซต์ : https://www.siamcitycement.com
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  Nikhom Phatthana Nikhom Phatthana Rayong
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form