Sep 28, 2021

ผู้จัดการ Aroma Shop สุพรรณบุรี, Account Executive Aroma Shop สุพรรณบุรี

pin locationLocation
pin location

Mueang Suphan Buri, Suphan Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
ตำแหน่ง ผู้จัดการ Aroma Shop 1. วางแผนกการขายสินค้า ตกลงเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย การขยายฐานการขายช่องทางการลูกค้าทั่วไป 2.ร่วมกำหนด เสนอเป้าการขายสินค้า ผลตอบแทนการขายต่อผู้บังคับบัญชา 3.ควบคุม ติดตาม กระตุ้นยอดขาย และตรวจสอบการเบิกจ่ายส่งคืนอุปกรณ์สาธิตลูกค้า 4.ร่วมจัดทำแผนส่งเสริมการขายกับแผนกการตลาด รวมทั้งควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการส่งเสริมการขายของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา 5.กำหนดแผนออกเยี่ยมลูกค้าของทีมงานขาย และออกเยี่ยมลูกค้าตามแผนที่กำหนด 6.สรุปวิเคราะห์ รายงานผลพร้อมปัญหาและวิธีแก้ไข รวมถึงนำเสนอความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขายต่อผู้บังคับบัญชา ตำแหน่ง Account Executive 1.รับผิดชอบผลการดำเนินงานและประสานงานการพัฒนารูปแบบการบริหารงานขายของ Aroma Shop 2.บริหารยอดขาย กำไรและค่าใช้จ่ายของ Aroma Shop 3.บริหารงบการตลาดและงบค่าใช้จ่ายของ Aroma Shop 4.จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. ชาย/หญิง ผู้จัดการอายุ 30 ปีขึ้นไป AE อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. ป.ตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์การขายในระบบดีลเลอร์/ระบบการขายตรง หากเป็นประสบการณ์การขายในธุรกิจกาแฟและเครื่องชงกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความเข้าใจในระบบค้าปลีกเป็นอย่างดี
 5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ดี
 7. มีพาหนะเดินทางเป็นของตัวเองและสามารถเดินทางได้
 8. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • สมัครผ่าน Jobthai
 • สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ (วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.)
 • จดหมายสมัครงาน
 • สมัครทาง E-mail
 • ผู้สมัครโปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก และหากได้รับการติดต่อโปรดแต่งกายสุภาพ เอกสารสมัครงานพร้อมหลักฐาน 1 ชุด ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 4. รูปถ่ายปัจจุบัน 1 รูป 5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน / เงินเดือน 6. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร , สำเนาบัตรประกันสังคม รวมทั้งตรงต่อเวลาและมาตามกำหนด
  Contacts
  คุณเบิร์ด, คุณจิรวัฒน์
  Aroma Group
  นาคนิวาส 6
  Tel. : 02-159-8999 ต่อ 516
  Email : aromathailand_244@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-530-6730
  LINE ID: 0632342377
  Location
  Mueang Suphan Buri Suphan Buri
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.