รับสมัครด่วน
Oct 22, 2020

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

pin locationLocation
pin location

Khlong Sam Wa, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
-ถอดแบบแยกเนื้องาน ประเมินราคางานตกแต่งภายในและงานต่อเติม -ถอดแบบแยกราคางานจัดจ้าง และจัดซื้องานตกแต่งภายในและงานต่อเติม -ถอดแบบราคางานสั่งทาตามแบบ และเช็คราคาวัสดุที่ต้องจัดซื้อ -ประเมินราคา อ่านแบบ และ BOQ -ตรวจทานความถูกต้อง และนาเสนอผู้อนุมัติ -สรุปต้นทุนของโครงการ งานตกแต่งภายในและงานต่อเติม
Qualifications
  1. (เพศหญิง) อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาตกแต่งภายในสาขา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการถอดแบบประเมินราคางานตกแต่งภายในและต่อเติม อย่างน้อย 2 ปี
  4. สามารถถอดแบบแยกราคางานจัดจ้าง และจัดซื้องานตกแต่งภายในและงานต่อเติมได้
  5. สามารถถอดแบบแยกเนื้องาน ประเมินราคางานตกแต่งภายในและงานต่อเติมได้
  6. สามารถอ่านแบบ ตกแต่งภายในและต่อเติมได้เป็นอย่างดี
  7. มีความเข้าใจโครงสร้างในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ /งานต่อเติม(ก่อสร้าง)หรือเข้าใจชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์และงานต่อเติมเป็นอย่างดี
  8. สามารถประเมินราคา อ่านแบบ และจัดทา BOQ ได้เป็นอย่างดี
  9. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel) ได้เป็นอย่างดี
  10. หากสามาถเขียนแบบงานต่อเติมและตกแต่งได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณนันทยากร จบฤทธิ์
บริษัท ศศิธร อินเตอร์เฟอร์นิช จำกัด
89/223 หมุ่บ้าน อาเคพาร์ค ทาวน์โฮม ถนนหทัยราษฎร์
Bangchan Khlong Sam Wa Bangkok 10510
Tel. : 02-023-3903
Email : sasithorn_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-023-3904
Location
Bangchan Khlong Sam Wa Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.