JobThai
Sep 26, 2022

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านซอฟท์แวร์บัญชี (มีความรู้ด้านบัญชี)

pin locationLocation
pin location
mrt iconMRT Phra Ram 9
salary iconSalary
salary icon18,000-25,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon5 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
ทำงานนี้ต้องทำอะไรบ้าง? 1. รับรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ทำความเข้าใจปัญหา และความต้องการ ทางด้านบัญชี ด้านการใช้งานของลูกค้า SMEs ที่ติดต่อมาทั้งทาง Chat, ทางโทรศัพท์, การ Video Call,​ หรือการประชุมกับลูกค้านอกสถานที่ 2. ให้ความรู้ และช่วยแก้ปํญหาให้กับลูกค้า SMEs รวมไปถึงการให้คำแนะนำเพิ่มเติม ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้งานโปรแกรมได้เต็มประโยชน์มากขึ้น และประสบความสำเร็จในมากขึ้น 3. ให้คำแนะนำลูกค้าในการบันทึกบัญชี ทำความเข้าใจ ช่วยวิเคราะห์รายการ และแนะนำวิธีการบันทึกรายการที่ถูกต้องใน PEAK 4. เป็นกระบอกเสียง เป็นตัวแทนของลูกค้าภายใน PEAK ในการให้คำแนะนำกับทีมบริหาร ทีมพัฒนาโปรแกรม และทีมอื่นๆภายใน PEAK ให้เข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 5. เป็นตัวแทนของ PEAK เพื่ออธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงกระบวนการทำงาน การตัดสินใจ หรือพัฒนาโปรแกรมของเรา ทำงานนี้ได้พัฒนาอะไรบ้าง?​ 1. พัฒนาความรู้ในด้านการใช้งานเทคโนโลยี และโปรแกรมต่างๆจำนวนมาก ทั้งโปรแกรมบัญชีของเราเอง และอื่น ๆ 2. พัฒนาความรู้ในด้านบัญชี และ operation การจัดการธุรกิจ ในธุรกิจ SMEs 3. พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ การแก้ปัญหา 4. ได้ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ Tech Startup ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
Qualifications
  1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการ และพื้นฐานด้านบัญชีที่ดี (จบบัญชีบัณฑิต หรือเทียบเท่า)
  2. เคยมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี หรืองานธุรการในธุรกิจ SMEs หรือสำนักงานบัญชี 0 - 3 ปี (นักศึกษาจบใหม่ก็สามารถสมัครได้)
  3. มีจิตใจบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า ใจเย็น รับฟังปัญหาของลูกค้าได้
  4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งการพูด และเขียน (ไม่สะกดผิด)
  5. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะโปรแกรมมีการอัพเดทตลอดเวลา และมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องรู้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า
  6. ชอบคิดหาทางแก้ไขปัญหาให้คนอื่น เหมาะกับคนที่เพื่อนชอบมาปรึกษา หรือปกติเป็นคนช่วยเพื่อนคิดแก้ปัญหาต่างๆ
  7. มีทักษะภาษาอังกฤษในด้านการอ่าน และการฟังที่ดี (เพราะโปรแกรมที่เราใช้เป็นภาษาอังกฤษเยอะ และมีสื่อสารเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ)
  8. หากเคยทำงานที่สำนักงานบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
How to apply
- สมัครผ่าน E-mail - Click apply now ผ่าน Jobthai
Contacts
คุณมารีอา
บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด
Tel. : 095-917-5282
Email : ppu_01@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
MRT พระราม 9 อาคาร Fortune ชั้น 14
Din Deang Din Daeng Bangkok
Directions
MRT พระราม 9 อาคารฟอร์จูนชั้น 14
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company