รับสมัครด่วน
Nov 29, 2021

วิศวกรไฟฟ้า ( Substation 115 kv )

pin location
pin location

In many provinces

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon2
- ควบคุมการก่อสร้าง Substation 115 kv ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า ตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
  1. เพศชาย อายุ 25-30 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านงานก่อสร้าง ( ในส่วนของไฟฟ้า )
  4. มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ดูแลกำกับ/ควบคุมเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม (ไฟฟ้า)
  6. สามารถไปประจำพื้นที่ก่อสร้างต่างจังหวัดได้
  7. สามารถขับรถยนต์ / มีใบอนุญาติขับขี่
  8. ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์
1.สมัครผ่านทาง JobTHAI 2.สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (ทั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน ตามตำแหน่งงาน) 3.สมัครผ่านอีเมล์ พร้อมแนบ CV หรือ RESUME 4.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ : 02-242-5883-4 โรงงาน : 02-985-2250-3
คุณเอกภพ จุมพลหล้า
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
In many provinces