รับสมัครด่วน
Oct 20, 2020

ผู้จัดการฝ่ายขาย สาขาปิ่นทอง

pin locationLocation
pin location

Si Racha, Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- นำเสนอแผนงานขาย งานบริหาร และงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรประจำปี - การบริหารงาน ควบคุม แนะนำ พัฒนากระบวนการทำงานภายในฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - บริหารลูกค้า - รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลดำเนินงานของทุกเดือน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุตามเป้าหมาย - กำหนดแนวทางและจัดสรรอัตรากำลังพลให้เหมาะสม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้คำปรึกษาและสอนงาน
Qualifications
 1. เพศหญิง/เพศชาย
 2. อายุ 35 ปีขึ้นไป การศึกษา : ปริญญาตรี
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารยอดขาย Inventory
 4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารคน
 5. มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 6. มีความขยันและอดทน ละเอียดรอบคอบ เสียสละ
 7. มีทัศนะคติในการทำงานที่ดี สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 8. สามารถตัดสินใจ แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานได้ และพร้อมรับวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
 9. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และอดทน สามารุรับภาวะกดดันได้ดี
 10. มีใจรักในการบริการ
 11. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้า
How to apply
- สมัครงานผ่าน JobThai.com - สมัครด้วยตนเอง - ส่งจดหมายสมัครงาน - สมัครผ่านทาง E-mail - พิจารณาใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น
Contacts
คุณพรทิพย์ กุมรัตน์
บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
179/11 ม.8
Nong I Run Ban Bueng Chon Buri 20220
Email : sjc_07@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-160-850
Location
บริษัท ส.เจริญชัยค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
Nong Kham Si Racha Chon Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.