JobThai
Jun 27, 2022

วิศวกรวางแผนผลิต

pin location
pin location

Wihan Daeng, Saraburi

salary icon
salary iconNegotiable
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
ร่วมกับผผู้บังคับบัญชากำหนดแผนการผลิตประมาณการยอดผลิต วางแผนการใช้เครื่องจักร วางแผนอัตรากำลังคนในการผลิต ตรวจสอบวัตถุดิบ ควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบ ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า จัดทำแผนการผลิตและการแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติตามทบทวน แก้ไขแผนการผลิต จัดทำสรุปรายงานผลการวางแผน ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ ระบบความปลอดภัย อนุรักษ์พลังงาน
  1. เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  2. ป.ตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์วางแผนการผลิตอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตปูน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  5. มีความอดทน และความกระตือรือร้นในการทำงาน
  6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน ซื้อสัตย์
  7. สามารถปฏิบัติงานประจำที่โรงงานสระบุรีได้
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (งดให้บุคคลภายนอกเข้ามาที่บริษัทฯเนื่องจาก สถานการณ์โควิด 19) ***ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติการทำงาน เงินเดือนที่เคยได้รับ,เงินเดือนที่ต้องการ พร้อม Line IDและรูปถ่ายปัจจุบันไปตามรายละเอียดที่ลงไว้
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
231 ม.3 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
Ban Lam Wihan Daeng Saraburi