JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 30, 2022

พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานกรุงเทพ)

pin location
pin location

Min Buri, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
- จัดเตรียมเอกสารตั้งลูกหนี้ เจ้าหนี้ - ตรวจสอบใบกำกับภาษี จัดทำรายการรับ - จ่าย ใบสำคัญจ่าย บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี (แมงโก้) - ภาษีซื้อ ภพ.30 ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์
  1. เพศ: หญิง - ชาย
  2. อายุ: 22 - 35 ปี
  3. ระดับการศึกษา: ปวส. - ปริญญาตรี (สาขาการบัญชีการเงิน)
  4. ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  5. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้
  6. มีความรับผิดชอบ ขยัน มุ่งมั่นในการทำงาน
- Email - JobThai (Click apply now)
คุณพงษ์นิสิต, คุณวรรณศิริ
บริษัท เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
108 ถนนคุ้มเกล้า
Saen Saep Min Buri Bangkok 10510
: 02-363-5226 ต่อ 28
Saen Saep Min Buri Bangkok