JobThai
Jan 17, 2022

หัวหน้าฝ่ายธุรการ (Administrative Supervisor)

pin location
pin location

Ban Khai, Rayong

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.วางแผน และควบคุม งานด้านบริการยานพาหนะของบริษัทฯ เพื่อการจัดการยานพาหนะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการ รวมถึงการดูแล บำรุงรักษายานพาหนะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก 2.วางแผนการและควบคุม งานแม่บ้าน งานด้านการดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และ งานระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้อาคารสถานที่สะอาด สะดวก มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งาน สามารถยืดอายุการใช้งานของอาคารสถานที่ต่าง ๆ 3.วางแผนและควบคุม งานดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบริษัท เพื่อป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้มีความปลอดภัย มิให้สูญหาย หรือเสื่อมสภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ 4.วางแผนและควบคุม งานด้านกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี, ความสามัคคี, การทำงานเป็นทีมภายในองค์กร และสร้างเสริมสุขภาพพนักงานแข็งแรง รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5.วางแผนและควบคุม งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและระหว่าง บริษัทฯ, หน่วยงานราชการ และสร้างสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบ 6.วางแผนและควบคุม งานด้านการจัดการเศษวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อการจัดการเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 7.วางแผนและควบคุม งานด้านการรับรองแขกที่มาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่เข้ามาติดต่อและเยี่ยมชมโรงงาน และให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 8.วางแผนและควบคุม งานด้านข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจขององค์กร ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจ 9.วางแผนและควบคุม งานธุรการทั่วไป เพื่อจัดการสนับสนุนงานธุรการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน รวมทั้งการเพิ่มจิตสำนึกให้ผู้ใช้งานคำนึงถึงความคุ้มค่าต่อการใช้สอย
  1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ 3 ปีขึ้นไป
  4. มีความเป็นผู้นำสูง, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  5. รักในงานด้านการบริการ,การติดต่อประสานงาน
  6. สามารถประจำที่จังหวัดระยองได้
Any individual who loves challenging jobs is invited to - Walk-in to apply in person from Monday to Friday on 8.30 am-5.00 pm - Send the application with complete resume and necessary documents, a recent photo via e-mail - Send the application with complete resume and necessary documents, a recent photo via mail - Apply via JobThai.com (Click "Apply Now" button)
คุณปิยวรรณ / คุณเจนจิรา หรือ คุณสุวดี (ระยอง) / คุณสุชาดา (ชลบุรี)
Innovation Group
เลขที่18 ซ.รามคำแหง30 (บ้านเรา)
Hua Mak Bang Kapi Bangkok 10240
: BKK: 02-375-5197-200 Ext.204 / Rayong: 038-961-855-7 Ext.168 / Chonburi: 038-480-102-3
91 ม.5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
Nong Bua Ban Khai Rayong